องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสำรวจทักษะพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน [ 22 เม.ย. 2567 ]4
2 สื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5) [ 22 เม.ย. 2567 ]6
3 การเปิดรับสมัครสตรีผู้ที่มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางกาศึกษา ว่างงาน ประสบปัญหาทางสังคมและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ ๖๙ [ 1 เม.ย. 2567 ]5
4 มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก [ 1 เม.ย. 2567 ]8
5 ประชาสัมพันธ์บทเพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" [ 1 เม.ย. 2567 ]3
6 ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ รุ่นที่ 99 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]9
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]32
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ด่านช้างเกมส์ ครั้งที่ 5 [ 16 ก.พ. 2567 ]39
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ก.พ. 2567 ]58
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ก.พ. 2567 ]29
11 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ 30 ม.ค. 2567 ]18
12 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ [ 30 ม.ค. 2567 ]45
13 การรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติ เรื่อง ระเบียบการใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. 2554 [ 30 ม.ค. 2567 ]140
14 กรมทางหลวง เชิญประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 [ 16 ม.ค. 2567 ]43
15 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 2 ม.ค. 2567 ]12
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 2 ม.ค. 2567 ]25
17 ประกาศใช้ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ห้องประชุมและทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างพ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]66
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศ ส.ป.ก. จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ผลพิจารณาให้เกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร [ 25 ธ.ค. 2566 ]12
19 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]22
20 การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลักฤดูเกี่ยวข้าว [ 21 พ.ย. 2566 ]40
21 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 21 พ.ย. 2566 ]19
22 แนวทางการปฏิบัติตน Do Don st ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 20 พ.ย. 2566 ]4
23 ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการวัคซีน hpv [ 3 พ.ย. 2566 ]14
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]30
25 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]6
26 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ [ 13 ก.ย. 2566 ]33
27 ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 13 ก.ย. 2566 ]43
28 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) [ 4 ก.ย. 2566 ]31
29 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี [ 4 ก.ย. 2566 ]33
30 เตือนฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]40
31 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]38
32 ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 24 ส.ค. 2566 ]34
33 ประชาสัมพันธ์เตือนมิจฉาชีพหลอกลงทุนโดยแอบอ้างชื่อ ก.ล.ต. [ 24 ส.ค. 2566 ]36
34 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าควบคุมฉลาก [ 21 ส.ค. 2566 ]35
35 ประชาสัมพันธ์โทษและพิษภัยของบุหรี่ [ 21 ส.ค. 2566 ]34
36 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 18 ส.ค. 2566 ]35
37 ประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการ [ 27 ก.ค. 2566 ]48
38 ประชาสัมพันธ์โครงการพอกเข่าบรรเทาปวดในผู้สูงอายุ [ 18 ก.ค. 2566 ]46
39 ประชาสัมพันธ์การขอรับบริการศูนย์กู้ชีพ อบต.ด่านช้าง [ 11 ก.ค. 2566 ]49
40 ประชาสัมพันธ์การรวบรวมขยะอันตรายเพื่อกำจัด ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นี้ ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน [ 7 ก.ค. 2566 ]45
 
หน้า 1|2