องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายถนหลวงหมายเลข ๒๑0 บ้านโป่งแค - ไปฟาร์มหมู ไปบ่อขยะเทศบาลนากลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร [ 5 ก.ค. 2567 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสังวาลย์ - ไปบ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านข้าง กว้วง ๔ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่ว [ 4 ก.ค. 2567 ]3
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนหลวงหมายเลข ๒๑๐ บ้านโป่งแค-ไปฟาร์มหมู ไปบ่อขยะเทศบาลนากลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร [ 19 มิ.ย. 2567 ]9
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสังวาลย์ ไป บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 925เมตรหนา0.04เมตร [ 17 มิ.ย. 2567 ]13
5 ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสังวาลย์ ไป บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านช้าง [ 17 มิ.ย. 2567 ]10
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน [ 13 มิ.ย. 2567 ]13
7 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]23
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสัมฤทธิ์ อัยแก้ว ต่อเนื่องจากจุดเดิม [ 4 มี.ค. 2567 ]48
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยนานายหนูพันธ์ กุลวงศ์ ไปสุดซอยหมู่ที่ 7 [ 4 มี.ค. 2567 ]47
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนเส้น บ้านโป่งแค ไปคุ้มน้อย หมู่ที่ 3 [ 27 ก.พ. 2567 ]37
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอนาคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากปีงบประมาณ 2566 ไปทางถนนต้อยติ่ง [ 21 ก.พ. 2567 ]47
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากคุ้มใต้ไปทางแยกป่ายาง หมู่ที่ 9 [ 22 ม.ค. 2567 ]76
13 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]12
14 ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางแยกคุ้มภูชีไปวัดหนองเอี่ยนถึงสามแยกทางไปบ้านป่าแดงงาม ตำบลกุดแห่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๘๘ ตา [ 18 ก.ค. 2566 ]59
15 ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๑๕ ตารางเมตร ด้วย [ 18 ก.ค. 2566 ]49