ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน [ 13 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางแยกคุ้มภูชีไปวัดหนองเอี่ยนถึงสามแยกทางไปบ้านป่าแดงงาม ตำบลกุดแห่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๘๘ ตา [ 18 ก.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๑๕ ตารางเมตร ด้วย [ 18 ก.ค. 2566 ]
....................................................................................